Verim means

VERIM means virtual energy, business resources, intelligence management and personal development by different trainings. Verim training courses is focused on professional business working VERIM software which is an effective software tool for personal development. Verim training is about personal energy, business resources, intelligence systems.

Verim means efficiency. Verim means bioenergy, virtual energy and personal developmen intelligence training. Verim means until or unto.

There are several companies naming “Verim” all over the world.

Verim has different meanings in different languages.

In Turkish language Verim means:

Verim means efficiency, output or yield.

  1. ekilen, bakılan, işletilen, çalıştırılan vb. bir şeyin ürün olarak verdiği sonuç ya da bu sonucun niceliği.
    “Her yıl ekilen tarlanın verimi düşer”
  2. ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç.
    “Bu çalışmayla bu işten verim beklenemez

In Marathi language Verim means:

vērīṃ (वेरीं).—prep C Until or unto;–used of time or place; as ājavērīṃ, kāḷavērīṃ, ēthavērīṃ, tēthavērīṃ. Pr. andhaḷēṃ dhāvē kuḍāvērīṃ. Source: DDSA: The Molesworth Marathi and English Dictionary

Marathi is an Indo-European language having over 70 million native speakers people in (predominantly) Maharashtra India. Marathi, like many other Indo-Aryan languages, evolved from early forms of Prakrit, which itself is a subset of Sanskrit, one of the most ancient languages of the world.

In Czech language Verim means:

Verim means I beleive.

For example “Verim v boha” means “I believe in God.”

danışmanlık hizmetleri, verimlilik ve ticari başarı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir