Parsel Verim

Google’da Verim kelimesi arandığında aşağıdaki site de bulunmaktadır:

Parsel Verim: parselverim.tarim.gov.tr

Tarım Parselleri Bilgi Sistemi (Verim Kontrolü 2013)

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır. 

Tarımsal destekler “Parsel Verim Modeli“ne göre ödenecek.

Tarımda parsel verim adında bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” adında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya yeni bir çalışma daha eklendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Parsel Verim Modeli”.

Bakanlık çok iyi modeller oluşturdu. Uygulama başarısı konusunda tartışmalar var. Havza Modeli’nin uygulanması konusunda, ne yazık ki iyi bir performans gösteremiyoruz.

Parsel Verim Modeli’de iyi bir model çalışması. Doğru bir şekilde kullanılabilirse üreticilere çok fayda getirecek bir model.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Parsel Verim Modeli geliştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmıştır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Türkiye’deki tarım parsellerinin tüm sınırları tespit edilmiş ve bilgisayar ortamına taşınmıştır. Toplamda 52 milyon parsel olduğu tespit edilmiştir. Bunların hepsinde üretim yapılmadığı tespit edilmiş olup, yaklaşık 30 milyon parselde tarımsal üretim olduğu tespit edilmiştir.

Tarımsal Arazilerin Uydudan İzlenmesi Planlanıyor

Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Gürsel Küsek’in verdiği bilgilere göre tarım arazilerinin bu yeni model sayesinde uydudan izlenmesi planlanmaktadır.

Tüm tarım parsellerine bir numarası verildiği böylece de her parselin bir ayrıntılı bilgileri, o parselde ne kadar gübre veya zirai ilaç kullanıldığı
merkezi bir veri tabanında tutulacak. Parsellere verilen numarayla bakanlık tüm bilgileri merkezden takip edebilecektir. Çiftçiler de, kendilerine ait olan tarımsal parsellerin bilgilerine internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilir, parsellerin özellikleri ve verimini sorgulayabileceklerdir.

Bu model sayesinde tüm tarımsal parsellerin üretimi merkezi bir veri tabanına kaydedilecek. Sonrasında da geçmiş yıllarda tarımsal arazilere yıllar bazında ekilen ürünler ve verimliliği takip edilerek gerekli planlamalar buna göre yapılacaktır.

Aynı zamanda iklim değişikliklerinin verimi nasıl etkilediği analiz edilebilecektir.

Tarımsal parsellerin uydu vasıtasıyla takip edilmesi tarlalara ekilecek ürünlerdeki arz talep dengesini de kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.

Parsellerin verim durumu tespit edilirken değişken olan ve
değişken olmayan değerler tespit edildi.

Buna göre, bir tarlada verim tespitinde değişken olmayan, sabit etkenler şunlar:

 • Tarlanın deniz seviyesinden yükseklik,
 • Tarlanın eğimi,
 • Bakı (yöney),
 • Toprağın yapısı,
 • Toprağın derinliği,
 • Sulama durumu,
 • Arazi kullanım kabiliyet kategorisi.

Verim hesaplanmasında değişken değerler ise şöyle;

 • Alınan yıllık ortalama yağış miktarı,
 • Aylık toplam yağış miktarı,
 • Üretim sezonunda meydana gelen toplam yağış miktarı,
 • Yıllık ortalama sıcaklık seviyesi,
 • Aylık ortalama sıcaklık seviyesi,
 • Üretim sezonu boyunca toplam buharlaşma miktarı,
 • Aylık buharlaşma miktarı.

Bu değişkenler ile parsellerin verim değerleri hesaplanmaktadır.

Tarım Parselleri Bilgi Sistemi (Verim Kontrolü 2013). Kişi Bilgileri. T.C. Kimlik No : Vergi No : Parsel Verim Değerlerini Getir. Prev. Next. İl Adı. İlçe Adı. Köy Adı …

#parsel #verim

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir